Obecnie publikowane prace naukowe i dydaktyczne ukazują się w dwóch seriach wydawniczych: MONOGRAFIE (od maja 2011) i PODRĘCZNIKI (od marca 2011).

W latach ubiegłych były to serie: PODRĘCZNIKI I SKRYPTY (do kwietnia 2010), STUDIA I MONOGRAFIE (do listopada 2010) oraz ZESZYTY NAUKOWE (do lutego 2009).

Wydawnictwo publikuje również czasopisma z zakresu nauk, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych, prowadzonych w uczelni.
Należą do nich: czasopismo ANTROPOMOTORYKA, REHABILITACJA MEDYCZNA, FOLIA TURISTICA oraz STUDIES IN SPORT HUMANITIES.

Naszą pracą wspomagamy także proces wydawniczy magazynu studenckiego „Puls” AWF.