Aktywność samowychowawcza młodzieży podczas wyjazdów organizowanych samodzielnie
Bożena Alejziak  
(Skróty prac doktorskich)
Wartości w ofercie turystycznej wybranych krajów europejskich (na przykładzie przewodników turystycznych)
Sabina Owsianowska  
(Skróty prac doktorskich)
Kraków 2008
Zeszyty Naukowe nr 92
ISBN 978-83-89121-93-6
cena brutto: 14,70 zł

 

Spis treści


Materiały Uczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AWF w Krakowie
Wiesław Chwała (red.)

 

Kraków 2008
Zeszyty Naukowe nr 91

ISBN 0239-4839
cena brutto: 14,70 zł

 

Spis treści


Materiały XXXVII ogólnopolskiej konferencji studenckich kół naukowych
Wiesław Chwała (red.)

 


Kraków 2004
Zeszyty Naukowe nr 90

PL ISSN 0239-4839
cena brutto: 10,50 zł

 

Spis treści


Przeszłość polskiej kultury fizycznej
Małgorzata Orlewicz-Musiał (red.), Ryszard Wasztyl

 

Kraków 2004
Zeszyty Naukowe nr 89

PL ISSN 0239-4839
cena brutto: 31,50 zł

 

Wstęp
Spis treści


Edukacja zdrowotna – alkohol – sport . Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Weronika Wrona-Wolny, Marta Wdowik, Bożena Makowska, Bożena Jawień

 

Kraków 2002
Zeszyty Naukowe nr 87

PL ISSN 0239-4839
cena brutto: 18,90 zł

 

Wstęp
Spis treści


Nauczyciel w edukacji zdrowotnej
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Weronika Wrona-Wolny, Bożena Makowska, Bożena Jawień
Tom I i II

Kraków 2002
Zeszyty Naukowe nr 86

PL ISSN 0239-4839
t.1 cena brutto: 36,75 zł
t.2 cena brutto: 36,75 zł

 

Spis treści


Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej
Ryszard Wasztyl (red.)

Kraków 2002
Zeszyty Naukowe nr 85

PL ISSN 0239-4839
cena brutto: 31,50 zł

 

 

 


Czynności zawodowe trenera i problemy badawcze w sportach walki
Stanisław Sterkowicz

 


Kraków 2001
Zeszyty Naukowe nr 83

PL ISSN 0239-4839
cena brutto: 26,25 zł

 

Wstęp
Spis treści


Aktywność ruchowa w promocji zdrowia młodzieży
Krzysztof Spodaryk, Ryszard Wasztyl

 

Kraków 2001
Zeszyty Naukowe nr 82

PL ISSN 0239-4839
cena brutto: 15,75 zł

 

Spis treści


Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji (materiały pokonferencyjne)
Anna Nowakowska (red.)

 

Kraków 2001
Zeszyty Naukowe nr 81

PL ISSN 0239-4839

 

 


Lekkoatletyka w badaniach naukowych
Materiały Konferencji Naukowej z okazji 70-lecia AWF w Krakowie i 75-lecia Krakowskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki
Edward Mleczko, Ryszard Wasztyl

 

Kraków 2000
Zeszyty Naukowe nr 79

PL ISSN 0239-4839
cena brutto: 15,75 zł