PULS AWF

"Puls AWF” to pismo wydawane od kilku lat jako Biuletyn Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Obecnie zespół redakcyjny składa się ze studentów naszej uczelni. W większości są to uczestnicy specjalizacji z dziennikarstwa sportowego, którzy dzięki pomocy pracowników Pracowni Dziennikarstwa Sportowego i Rzecznictwa Prasowego doskonalą swój warsztat dziennikarski.
W „Pulsie” znajdziecie, przede wszystkim, informacje z życia uczelni i społeczności akademickiej, ale nie tylko. Staramy się zamieścić w nim wiadomości, które Was mogą zainteresować, wydarzenia, o których powinniście wiedzieć. Pragniemy także zwrócić Waszą uwagę na tych tych, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w sporcie czy pracy naukowej.
Mamy nadzieję, że również przy Waszym udziale będziemy stawać się coraz lepsi. Liczymy na współpracę.
Dzięki powstałej wersji elektronicznej stwarzamy Wam możliwość zapoznania się bieżącym numerem oraz skorzystania z tworzonego archiwum.

Zapraszamy,
Redakcja „Puls AWF”

Załączniki:
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_33.pdf)Puls_AWF_nr_33.pdf[Puls AWF nr 33][01]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_34.pdf)Puls_AWF_nr_34.pdf[Puls AWF nr 34][02]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_35.pdf)Puls_AWF_nr_35.pdf[Puls AWF nr 35][03]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_36.pdf)Puls_AWF_nr_36.pdf[Puls AWF nr 36][04]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_37.pdf)Puls_AWF_nr_37.pdf[Puls AWF nr 37][05]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_38.pdf)Puls_AWF_nr_38.pdf[Puls AWF nr 38][06]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_39.pdf)Puls_AWF_nr_39.pdf[Puls AWF nr 39][07]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_40.pdf)Puls_AWF_nr_40.pdf[Puls AWF nr 40][08]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_41.pdf)Puls_AWF_nr_41.pdf[Puls AWF nr 41][09]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_42.pdf)Puls_AWF_nr_42.pdf[Puls AWF nr 42][10]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_43.pdf)Puls_AWF_nr_43.pdf[Puls AWF nr 43][11]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_44.pdf)Puls_AWF_nr_44.pdf[Puls AWF nr 44][12]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWf_ nr_45.pdf)Puls_AWf_ nr_45.pdf[Puls AWF nr 45][13]0 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_46.pdf)Puls_AWF_nr_46.pdf[Puls AWF nr 45][14]0 kB
Pobierz plik (Puls AWF nr 47 [Internet].pdf)Puls AWF nr 47 [Internet].pdf[Puls AWF nr 47][15]3910 kB
Pobierz plik (Puls AWF nr 48.pdf)Puls AWF nr 48.pdf[Puls AWF nr 48][16]2670 kB
Pobierz plik (Puls AWF 49 (Internet).pdf)Puls AWF 49 (Internet).pdf[Puls AWF nr 49][17]4815 kB
Pobierz plik (Puls AWF nr 50 [Internet].pdf)Puls AWF nr 50 [Internet].pdf[Puls AWF nr 50][18]6093 kB
Pobierz plik (Puls AWF 51 [Internet].pdf)Puls AWF 51 [Internet].pdf[puls AWF nr 51][19]3091 kB
Pobierz plik (Puls AWF nr 52 [Internet].pdf)Puls AWF nr 52 [Internet].pdf[puls AWF nr 52][20]1318 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_53.pdf)Puls_AWF_nr_53.pdf[Puls AWF nr 53][21]4866 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_54.pdf)Puls_AWF_nr_54.pdf[Puls AWF nr 54][22]8584 kB
Pobierz plik (Puls_AWF_nr_55.pdf)Puls_AWF_nr_55.pdf[Puls AWF nr 55][23]9092 kB