Kościoły Krakowa.
Józef Szymon Wroński

Książka stanowi wszechstronne studium historyczno-architektoniczne trzydziestu pięciu krakowskich kościołów zbudowanych w latach 1945-89. Autor poszerza problematykę architektoniczną, sytuując dzieje budowy w kontekście społeczno-historycznych uwarunkowań, równocześnie analizując szczegółowo formy architektoniczne, także wyposażenie i wystrój, odnosząc je do prądów ideowo-artystycznych w architekturze światowej.

Kraków 2010
Studia i Monografie nr 64

 

ISBN 978-83-89121-89-9, ISSN 1429-8627
Cena brutto: 60,11 zł


Narciarstwo biegowe
Szymon Krasicki

 

Kraków 2011
Studia i Monografie nr 63
cena brutto: 46,20 zł

 

 


Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach Zaborów i II Rzeczypospolitej
Dobiesław Dudek

Kraków 2009
Studia i Monografie nr 61
cena brutto: 25,73 zł

 

 

 

 


Wpływ podwyższenia temperatury ciała na zmiany wybranych wskaźników fizjologicznych i status antyoksydacyjny osocza biegaczy długodystansowych oraz mężczyzn nietrenujących
Wanda Pilch

Kraków 2009
Studia i Monografie nr 59
cena brutto: 5,51 zł

 

 

 


Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli wychowania fizycznego
Grażyna Kosiba 

 

Kraków 2009
Studia i Monografie nr 58
cena brutto: 15,75 zł 

 

 

 


Zastosowanie zmodyfikowanej metody ograniczania i wymuszania ruchu (CIMIT)w usprawnianiu chorych po udarze mózgu
Janusz Orzech

 

 

Kraków 2009
Studia i Monografie nr 57
cena brutto: 10,50 zł

 

 


 

Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności fizycznej
Wiesław Alejziak

 

 

Kraków 2012
Studia i Monografie nr 56
ISBN 978-83-62891-24-0
cena brutto: 31,50 zł

 

Wstęp
Spis treści


Narciarstwo biegowe
Szymon Krasicki

 

Kraków 2011
Studia i Monografie nr 63
ISBN 978-83-62891-06-1
cena brutto: 46,20 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Dzieje stadionu sportowego ts "Wisła"w Krakowie (1914-1924)
Dobiesław Dudek

 

Kraków 2011
Studia i Monografie nr 37
ISSN 1429-8627
cena brutto: 15,75 zł

 

  

Wstęp
Spis treści


Kościoły Krakowa.
Józef Szymon Wroński

 

Kraków 2010
Studia i Monografie nr 64 

ISBN 978-83-89121-89-9
Cena brutto: 60,11 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Muscle adaptive responses  to endurance training in humans
Joanna Majerczak

 


Kraków 2010
Studia i Monografie nr 62

ISBN 978-83-89121-64-6
cena brutto: 7,09 zł


Spis treści


Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach Zaborów i II Rzeczypospolitej
Dobiesław Dudek

 

Kraków 2009
Studia i Monografie nr 61


ISBN 978-83-89121-54-7
cena brutto: 25,73 zł
 

 

Wstęp
Spis treści


Determinanty powtarzalności upadków u osób po 75 roku życia
Marek Żak

 


Kraków 2009
Studia i Monografie nr 60
ISBN 978-83-89121-44-8
cena brutto: 6,83 zł (nakład wyczerpany)

 

Spis treści


Wpływ podwyższenia temperatury ciała na zmiany wybranych wskaźników fizjologicznych i status antyoksydacyjny osocza biegaczy długodystansowych oraz mężczyzn nietrenujących
Wanda Pilch

Kraków 2009
Studia i Monografie nr 59

ISBN 978-83-89121-44-8
cena brutto: 5,51 zł

 

 

Spis treści


Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli wychowania fizycznego
Grażyna Kosiba 

 

Kraków 2009
Studia i Monografie nr 58


ISBN 978-83-89121-39-4
cena brutto: 15,75 zł 

 

Wstęp
Spis treści

 


Zastosowanie zmodyfikowanej metody ograniczania i wymuszania ruchu (CIMIT)w usprawnianiu chorych po udarze mózgu
Janusz Orzech

 

Kraków 2009
Studia i Monografie nr 57
ISBN 978-83-89121-29-5
cena brutto: 10,50 zł

 

 

 Wstęp
Spis treści


Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego,zmian objętości osocza oraz diety z różną zawartością chlorku sodu na stężenie erytropoetyny w surowicy krwi u mężczyzn
Zbigniew Szyguła

 

Kraków 2009
Studia i Monografie nr 55
ISBN 978-83-89121-19-6
cena brutto: 37,28 zł

 

Wstęp 
Spis treści


Walory rewalidacyjne wybranych dyscyplin sportu uprawianych na wózkach
Kazimierz Chojnacki, Eugeniusz Bolach

 


Kraków 2008
Studia i Monografie nr 53
ISBN 978-83-89121-14-1
cena brutto: 6,30 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Sporty zimowe – nabór i selekcja
Szymon Krasicki


Kraków 2008
Studia i Monografie nr 52 
ISBN 978-83-89121-98-1
cena brutto: 9,03 zł

 

 

 

Wstęp
Spis treści


Sportowiec w sytuacji urazu fizycznego
Jan Blecharz

 
Kraków 2008
Studia i Monografie nr 51
ISBN 978-83-89121-88-2
cena brutto: 27,30 zł

 

 

 

Wstęp
Spis treści


Intelektualizacja procesu nauczania a rozwój dyspozycji do gry sportowej na przykładzie piłki nożnej
Henryk Duda


Kraków 2008
Studia i Monografie nr 50
ISBN 978-83-89121-83-7
cena brutto: 18,90 zł

 

 

 

Wstęp
Spis treści

  


Istota i wartości zespołowych gier sportowych
Halina Zdebska


Kraków 2008
Studia i Monografie nr 49
ISBN 978-83-89121-78-3
cena brutto: 12,60 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Dorastająca młodzież wobec  problemu własnego zdrowia
Bożena Zawadzka


Kraków 2008
Studia i Monografie nr 44
ISBN 978-83-89121-38-7
cena brutto: 11,76 zł

 

 

 

Wstęp
Spis treści


Śnieżne sporty wytrzymałościowe w zimowych igrzyskach paraolimpijskich
Kazimierz Chojnacki, Szymon Krasicki,Katarzyna Rogowiec

 


Kraków 2007
Studia i Monografie nr 48
ISBN 978-83-89121-73-8
cena brutto: 8,40 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Henryk Jordan – humanistyczne wyzwanie naszych czasów
Marian Bukowiec

 

Kraków 2007
Studia i Monografie nr 47
ISBN 978-83-89121-68-4
cena brutto: 18,82 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym
Joanna Pociask- Karteczka, Andrzej Matuszyk, Paweł Skawiński

 

Kraków 2007
Studia i Monografie nr 46
ISBN 1429-8627
cena brutto: 10,29 - nakład wyczerpany

 

 

Wstęp
Spis treści


Determinanty wieloletniego przygotowania zawodników wysokiej klasy w wybranych dyscyplinach sportu
Mariusz Ozimek

 

 

Kraków 2007
Studia i Monografie nr 45
ISBN 978-83-89121-43-1
cena brutto: 18,90 zł

 

Wstęp
Spis treści


Ocena związku wybranych uwarunkowań psychospołecznych z nasileniem duszności u dorosłych chorych na astmę
Roman Nowobilski

 

 

Kraków 2007
Studia i Monografie nr 43
cena brutto: 8,82 zł

 

Wstęp
Spis treści


Uwarunkowania i funkcje spożywania alkoholu przez sportowców
Weronika Wrona-Wolny

 

 

Kraków 2007
Studia i Monografie nr 42
ISBN 978-83-89121-13-4
cena brutto: 14,70 zł

 

Wstęp
Spis treści


 
Rola treningu fizycznego w czynnościowym usprawnianiu młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
Ewa Klimek-Piskorz, Czesław Piskorz

 

Kraków 2007
Studia i Monografie nr 41
ISBN 978-83-89121-97-4
cena brutto: 7,14 zł

 

Spis treści


 
Alpinizm europejski 1919-1939 (ludzie, tendencje, osiągnięcia)
Ewa Roszkowska

 

 

Kraków 2007
Studia i Monografie nr 39
ISBN 978-83-89121-87-5
cena brutto: 10,92 zł

 

Wstęp
Spis treści


 
Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w sporcie
Joanna Basiaga-Pasternak

 

Kraków 2007
Studia i Monografie nr 38
ISBN 978-83-89121-82-0
cena brutto: 21,00 zł 

 

 

Wstęp
Spis treści


Dziecko krakowskie 2000 (sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa)
Maria Chrzanowska, Stanisław Gołąb

 

Kraków 2007
Studia i Monografie nr 22
ISBN 978-83-89121-95-6
cena brutto: 7,56 zł (nakład wyczerpany)

 

Wstęp
Spis treści


Budowa ciała i aktywność fizyczna osób dorosłych a ich rozwój biologiczny w okresie dziecięcym i młodzieńczym
Ryszard Żarów

 

Kraków 2006
Studia i Monografie nr 36
ISBN 978-83-89121-62-10
cena brutto: 11,76 zł


Wstęp
Spis treści
Cała publikacja

                                        


Między reliktem a archetypem (krytyka rozumu mitologicznego)
Maria Zowisło

 

Kraków 2006
Studia i Monografie nr 35
ISBN 978-83-89121-42-5
cena brutto: 16,80 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej
Anna Marchewka

 

Kraków 2005
Studia i Monografie nr 34
ISBN 978-83-89121-37-9
cena brutto: 5,88 zł

 

Wstęp
Spis treści


Znaczenie ukierunkowanego treningu fizycznego w zwiększaniu tolerancji organizmu pilota wojskowego na przyspieszenia +GZ
Tadeusz Jasiński

 

Kraków 2005
Studia i Monografie nr 32
ISBN 978-83-89121-17-4
cena brutto: 5,67 zł

 

Wstęp
Spis treści


Cechy somatyczne i sprawność motoryczna mężczyzn z populacji krakowskiej
Maria Chrzanowska

 

 

Kraków 2004
Studia i Monografie nr 30
ISBN 978-83-89121-86-7
cena brutto: 4,20 zł

 

Wstęp
Spis treści


Dzieci zakopiańskie w świetle wieloaspektowych badań
Szymon Krasicki

 

 

Kraków 2004
Studia i Monografie nr 29
ISBN 978-83-89121-56-5
cena brutto: 4,20 zł

 

Wstęp
Spis treści


 

Fizjologiczne reakcje układu oddechowego podczas powtarzanych wysiłków fizycznych na tle wydolności aerobowej i anaerobowej dzieci i osób dorosłych
Andrzej Klimek

 

Kraków 2004
Studia i Monografie nr 28
ISBN 978-83-89121-46-8
cena brutto: 5,25 zł (nakład wyczerpany)

 

Wstęp
Spis treści


Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910-1935)
Dobiesław Dudek

 

 

Kraków 2004
Studia i Monografie nr 26
ISBN 978-83-89121-36-0
cena brutto: 7,35 zł (nakład wyczerpany)

 

Wstęp
Spis treści


Mikoflora środowiska treningu jako czynnik kształtujący warunki higieniczno-zdrowotne obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Ewa Mędrela-Kuder

 

Kraków 2004
Studia i Monografie nr 24
ISBN 978-83-89121-16-6
cena brutto: 3,78 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Zdrowotno-higieniczne aspekty wychowania fizycznego w poglądach i działalności polskich lekarzy do 1914 roku
Ewa Kałamacka

 


Kraków 2003
Studia i Monografie nr 20
ISBN 978-83-89121-65-4
cena brutto: 5,67 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej
Henryk Grabowski

 


Kraków 2002
Studia i Monografie nr 18
cena brutto: 2,10 zł (nakład wyczerpany)

 

 

Wstęp
Spis treści


Prognozowanie dorosłej wysokości ciała chłopców (model własny i analiza porównawcza innych metod)
Ryszard Żarów

 


Kraków 2001
Studia i Monografie nr 17
cena brutto: 3,15 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Rozwój somatyczny i motoryczny młodzieży krakowskiej między 15 a 19 rokiem życia z uwzględnieniem czynników środowiska
Edward Mleczko, Mariusz Ozimek

 


Kraków 2000
Studia i Monografie nr 14
cena brutto: 1,26 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Z dziejów promocji zdrowia w Polsce
Maciej Demel

 


Kraków 2000
Studia i Monografie nr 13
tom 1-2 cena brutto: 2,10 zł
tom 3 cena brutto: 1,58 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Olimpijczycy – polscy sportowcy w latach 1924 – 1998
Anna Pawlak

 

 


Kraków 1998
Studia i Monografie nr 15
cena brutto 2,63 zł

 


Wstęp