Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce

Pod redakcją
Wiesława Alejziaka, Wandy Pilch i Bartosza Szczechowicza

Kraków 2021
Monografie nr 47

ISBN 978-83-62891-66-5

 

 

Spis treści


Motoryczność sportowa – założenia teoretyczne i implikacje praktyczne - tom II

Pod redakcją
Edwarda Mleczki, Michała Spiesznego, Tomasza Klocka

Kraków 2018
Monografie nr 36

ISBN 978-83-62891-54-2

 

 

Pełny tekst


Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

Pod redakcją
Sabiny Owsianowskiej i Ryszarda Winiarskiego

Kraków 2017
Monografie nr 35

ISBN 978-83-62891-52-8
ISSN 2082-7202

 

 

Spis treści


130 lat turystycznej działalności Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Krakowie (1885-2015)

Małgorzata Orlewicz-Musiał, Artur Kurek

Kraków 2017
Monografie nr 33

ISBN 978-83-62891-50-4
ISSN 2082-7202

 

 

Pełny tekst


Motoryczność sportowa – założenia teoretyczne i implikacje praktyczne

Pod redakcją
Edwarda Mleczki, Michała Spiesznego, Tomasza Klocka

Kraków 2016
Monografie nr 31

ISBN 978-83-62891-48-1
ISSN 2082-7202

 

 

Pełny tekst


Konsumpcja usług turystycznych w Polsce

Małgorzata Kryczka

 Kraków 2014
 Monografie nr 26


 ISBN 978-83-62891-38-2
 ISSN 2082-7202

 Cena brutto: 88,20zł

 

Spis treści


Wzrastanie i dojrzewanie dzieci i młodzieży Krakowa na przełomie XX i XXI wieku

Maria Chrzanowska, Stanisław Gołąb, Janusz Brudecki

 Kraków 2013
 Monografie nr 25

 ISBN 978-83-62891-35-1
 ISSN 2082-7202

 Cena brutto: 47,25

 

 

Spis treści


Wzory żywienia polskich sportowców w kontekście częstości spożycia żywności i preferencji pokarmowych
Barbara Frączek

 Kraków 2013
 Monografie nr 24
 ISBN 978-83-62891-34-1
 ISSN 2082-7202

 Cena brutto: 64,05

 

 

 

Spis treści


Niektóre różnice indywidualne jako predyktory sposobu żywienia zawodników uprawiających gry zespołowe w świetle rekomendacji dla sportowców
Maria Gacek

 

Kraków 2013
Monografie nr 23
ISBN 978-83-62891-33-7
Cena brutto: 51,45 zł

 

 

Spis treści


Wizerunek polskiego paraolimpijczyka
THE IMAGE OF A POLISH PARALYMPIAN

Joanna Sobiecka

 

Kraków 2013
Monografie nr 22
ISBN 978-83-62891-32-0
Cena brutto:91,35 zł

 

 

Spis treści


Symetria i asymetria  ruchów w przygotowaniu techniczno-taktycznym i szybkościowo-siłowym piłkarzy nożnych
Zbigniew Witkowski

 

Kraków 2013
Monografie nr 21
ISBN 978-83-62891-31-3
Cena brutto:46,20 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Reakcje fizjologiczne i biochemiczne organizmu judoków na pulsacyjne anaerobowe wysiłki fizyczne w różnych temperaturach otoczenia  
Tomasz Pałka

 

Kraków 2013
Monografie nr 20
ISBN 978-83-62891-30-6
Cena brutto:45,15 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Mikrokrążenie skórne u sportowców w rocznym cyklu treningowym
Renata Szyguła
 

 

Kraków 2013
Monografie nr 19
ISBN 978-83-62891-29-0
Cena brutto:38,85 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Dymorfizm płciowy w dystrybucji siły mięśniowej u dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat 
Robert Staszkiewicz

  

Kraków 2013
Monografie nr 18
ISBN 978-83-62891-28-3
Cena brutto: 48,30 zł

  

 

Wstęp
Spis treści


Budowa morfologiczna stóp dzieci i młodzieży krakowskiej z uwzględnieniem wybranych czynników wpływających na ich kształtowanie
Aneta Bac

 

Kraków 2013
Monografie nr 17
ISBN 978-83-62891-26-9
Cena brutto: 34,65 zł

 

Wstęp
Spis treści


Nowy Wiśnicz - Historia, Architektura, Konserwacja
Piotr S. Szlezynger

 

Kraków 2013
Monografie nr 16
ISBN 978-83-62891-25-2
Cena brutto: 75,60 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Talent sportowy - psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju uzdolnionych zawodników
Małgorzata Siekańska

 

Kraków 2013
Monografie nr 15
ISBN 978-83-62891-24-5
Cena brutto: 99,75 zł

 

Wstęp
Spis treści


Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u kobiet i mężczyzn w staniu na podłożu niestabilnym w pozycjach jednonóż i obunóż w aspekcie asymetrii funkcjonalnej kończyn dolnych oraz budowy somatycznej
Dariusz Tchórzewski

 

Kraków 2013
Monografie nr 14
ISBN 978-83-62891-23-8
Cena brutto: 60,90 zł

 

Wstęp
Spis treści


Wybrane uwarunkowania osobnicze, rodzinne i szkolne aktywności ruchowej dzieci w młodszym wieku szkolnym
Eligiusz Madejski

 

Kraków 2013
Monografie nr 13
ISBN 978-83-62891-22-1
Cena brutto: 63,00 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Wpływ prędkości na zmiany położenia środka ciężkości ciała i sprawność mechanizmu odzyskiwania energii w chodzie fizjologicznym i sportowym
Wiesław Chwała

 

Kraków 2013
Monografie nr 12
ISBN 978-83-62891-21-4
Cena brutto: 76,65 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Taternictwo polskie. Geneza i rozwój do 1914 roku
Ewa Roszkowska

 

Kraków 2013
Monografie nr 11
ISBN 978-83-62891-20-7
Cena brutto: 131,25 zł

 

 

Wstęp
Spis treści


Środowiskowe i rodzinne uwarunkowania poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych. Longitudinalne badania dzieci wiejskich w wieku od 7 do 11 lat
Janusz Jaworski

 

Kraków 2012
Monografie nr 10
ISBN 978-83-62891-19-1 
Cena brutto: 54,60 zł

 

Wstęp
Spis treści


Sklepienie stóp oraz ich związki z wybranymi cechami morfologicznymi i funkcjonalnymi studentów
Paweł Lizis

 

Kraków 2012
Monografie nr 9

ISBN 978-83-62891-17-7
Cena brutto: 32,00 zł

 

Wstęp
Spis treści
 


Poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego populacji populacji dzieci wiejskich Żywiecczyzny i jego społeczno - ekonomiczne uwarunkowania
Janusz Jaworski

 

Kraków 2012
Monografie nr 8

ISBN 978-83-62891-15-3
Cena brutto: 51,80 zł

 

Wstęp
Spis treści
 


Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii
Jan Blecharz, Małgorzata Siekańska, Aleksandra Tokarz

 

Praktyczna psychologia Sportu
Kraków 2012
Monografie nr 7

ISBN 978-83-62891-12-2
Cena brutto: 48,43 zł

 

Wstęp
Spis treści
 


Międzypokoleniowe zmiany w budowie Ciała i akceleracja pokwitania u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z populacji wielkomiejskiej w świetle uwarunkowań psychosocjalnych
Małgorzata Kowal, Barbara Anna Cichocka

 

Kraków 2011
Monografie nr 5

ISBN 978-83-62891-04-7
Cena brutto: 25,20 zł

Wstęp
Spis treści
 


Szybkość uczenia się pływania a wybrane uwarunkowania osobnicze dzieci w wieku 9-10 lat
Andrzej Ostrowski

 

Kraków 2011
Monografie nr 4


ISBN 978-83-62891-03-0
cena brutto: 42,00 zł

Wstęp
Spis treści
 


 

Analiza rozwoju cech somatycznych, motoryczności i umiejętności techniczno-taktycznych młodych sportowców uprawiających grę w piłkę ręczną
Michał Spieszny

 

Kraków 2011
Monografie nr 3

ISBN 978-83-62891-02-03
Cena brutto: 16,80 zł

 

Wstęp
Spis treści
 


Test zdolności szybkościowo-siłowych dla gier zespołowych oraz normy i punktacje dla trenujących dziewcząt i chłopców w wieku 11 - 16 lat
Michał Spieszny

 

Kraków 2011
Monografie nr 2

ISBN 978-83-62891-01-6
Cena brutto: 15,75 zł

 

Wstęp
Spis treści

  


Galicyjskie stowarzyszenia kolarskie 1886 – 1914 (Charakterystyka i działalność)
Artur Kurek

 

 

Kraków 2011
Monografie nr 1  

ISBN 978-83-62891-10-8, ISSN 2082-7202
Cena brutto: 88,45 zł

Wstęp
Spis treści